OST Naruto Shippuuden (Hurricane Chronicles)Naruto Shippuuden (Hurricane Chronicles) Original Soundtrack OST 1
28 tracks


Tracklist:
01. Shippuuden
02. Douten
03. Kikyou
04. Sengunbanba
05. Denkousekka
06. Ninmu
07. Utsusemi
08. Shutsujin
09. Ikari
10. Akatsuki
11. Aikouhen No
12. Hitobashira Chikara
13. Kodoku
14. Hakubo
15. Himetaru Toushi
16. Kokon Musou
17. Rakujitsu
18. Hyakkaryouran
19. Shitsui
20. Anun
21. Kouchaku
22. Hisou
23. Taiji
24. Kaii
25. Kenkonitteki
26. Keisei Gyakuten
27. Nakama
28. Shippuu Kumikyoku

Naruto Manga
Naruto Character
Naruto Online Game
Play Flash Game
Naruto Costumes

Post a Comment

|AM| Mohon kritik & saran untuk perkembangan blog ini & hubungi saya jika ada broken link. Terima kasih... |AM|